Bli medlem!

Vi välkomnar alla som har en koppling till KTH, vilket i regel betyder att om du har ett passerkort för campus Valhallavägen, så kan du bli medlem hos oss!

För att bli elabian maila ÖL för att boka in ett introduktionsmöte.

Medlemsavgiften är 123kr per år och året räknas från 30 september. Det är viktigt att ni skickar exakta beloppet, så att vår kassör vet att det är en medlemsavgift och inte en donation, eller betalning för komponenter.

Som förstaårsstudent behöver du inte betala för innevarande år när du blir medlem.

Betalningsinformation:

  • Bank: Swedbank
  • Clearningnummer: 8327-9
  • Kontonummer: 704 518 516-7

eller

  • Swish nummer: 123 531 22 77

 
 

Last updated: Wed 01 November 2023