Information och Regler

För att det både ska vara säkert och trevligt i labbet finns nedanstående samling regler som alla medlemmar förväntas följa. Vid oklarhet gällande vad man får och inte får, fråga!

Säkerhet

-Medlemmen skall alltid bära korrekt skyddsutrustning.

-Verktyg och utrustning får bara användas om användaren känner sig säker med dess specifika operation, och om nödvändigt, ska medlemmen även ha gått en introkurs. Om du är osäker, fråga alltid!

-Medlemmen har en skyldighet att rapportera alla upptäckta skador på ELABs verktyg, utrustning eller lokaler till ELAB-styrelsen.

-Verktyg och utrustning får ej lämna labbet utan explicit tillåtelse från någon inom ELAB-styret. Verktyg eller utrustning som tas från labbet utan tillåtelse kommer behandlas som stöld.

-Måltider får ej förtäras i labbet, detta skall istället ske i lunchrummet. Snacks är tillåtna i labbet.

-Jobba aldrig ensam med 230V eller stora maskiner. En ambulans ringer inte sig själv!

-Du får inte ställa upp dörrar.

Trivselregler

-Städa upp efter dig själv. Detta gäller både labbet och lunchrummet!

-Du får inte lämna saker i labbet eller lunchrummet. Använd projektlådorna eller fråga någon i styret för lagring av projekt.

-Du måste betala för varje komponent och allt material som du använder.

 

Om dessa regler bryts, kommer ditt medlemskap att sägas upp.

 
 

Last updated: Fri 08 September 2023